Coloured Stallions

The Navigator - CHAPS Graded Stallion